O nás

Profil společnosti

Naším hlavním cílem je efektivní pomoc malým, středním a velkým podnikům s financováním investičních i neinvestičních záměrů. Díky komplexním a profesionálním službám společnosti GEU Consulting, s.r.o. je řada klientů schopna dosáhnou na nevratné dotace a zorientovat se v problematice evropských a strukturálních fondů v programovém období 2014-2020.

Poradenská firma GEU Consulting, s.r.o. patří v současnosti mezi specializované malé firmy s úzkou orientací na zákazníka. Na českém trhu působí již 9 let a za tu dobu pomohla zrealizovat stovky projektových záměrů. Dle dlouhodobých statistik je úspěšnost předložených projektů, které hodnotící komise doporučila k realizaci 84%.

Dílky každodenní komunikaci s našimi klienty, právníky, poskytovateli dotací (jednotlivá ministerstva či agentury) jsme schopni rychle reagovat na neustálé změny, které v oboru dotačního poradenství často nastávají. Pravidelně se účastníme tematicky zaměřených školení a to zejména s důrazem na aktuální možnosti předklání projektových záměrů.

Naše společnost zaměstnává řadu odborníků, expertů a proškolených pracovníků, kteří jsou vybírání na základě jejich silných stránek v návaznosti na jejich zkušenosti. Proto jsme schopni zrealizovat mnoho tematických celků v požadované kvalitě při zachování přijatelné ceny.

Poradenská kancelář GEU Consulting je pro Vás dlouhodobým stabilním partnerem, který Vám pomůže z velké části spolufinancovat Vaše vize z veřejných zdrojů. Neváhejte a kontaktuje nás. Sídlíme v administrativní budově Vápenopískové cihelny v Příbrami a dostanete se k nám po silnici č. 18 viz mapa v sekci kontakty.

Poradenská společnost GEU Consulting, s.r.o. je od roku 2008 členem Okresní hospodářské komory V Příbrami a od r. 2015. se stala členem Unie malých a středních podniků ČR – SME UNION Czech Republic. Dále firma nabízí možnost spolufinancování projektových záměru bankovním úvěrem MONETA Money Bank, a.s. se kterou má uzavřenou smlouvu o spolupráci.