Úvodní stránka

Poskytujeme grantové poradenství na míru
Naší prioritou je pomáhat firmám a státním subjektům získat peníze z evropských fondů. Programové období 2014-2020 je ideální příležitostí pro předkládání projektů. Poradíme vám jak na to.
Inovační projekty jsou významnou prioritou aktuálního programovacího období
Získejte finance na realizaci svých inovačních projektů. Máte možnost nakupit inovativní technologie s dotací až 45% a tím podpořit vaši konkurenceschopnost. Program Inovace z OP PIK je právě určen pro tento účel.
Výzkumná činnost a její podpora je velmi důležitá pro evropskou a národní ekonomiku
Máte-li potenciál k výzkumné činnost neváhejte využít programů Aplikace a Potenciál z OP PIK, které vám umožní investice do vaší inovační infrastruktury. Získejte finance na pořízení a rekonstrukci nemovitostí, nákup technologií i mzdové náklady samotných výzkumníků.
Kvalitní a proškolení zaměstnanci jsou základní páteří většiny firem
Využijte možností na vybudování školicího střediska a na samotné školní vašich zaměstnanců. Náklady na vzdělávání lze podpořit například z OP Zaměstnanost.

Napsali o nás


Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.  / největší recyklační závod na autobaterie v ČR

Se společností GEU Consulting, s.r.o. spolupracujeme již déle než dva roky. Při spolupráci s jejich pracovníky si ceníme zvláště komplexnosti jejich služeb, rychlosti komunikace a vstřícnosti k nám jako klientům. Díky nim máme vždy k dispozici aktuální informace o nových dotačních příležitostech a jsme schopni se rychle a správně orientovat v dotačních titulech. S jejich pomocí jsme bez velkých starostí úspěšně dosáhli na, pro nás, velmi významné dotace.

Ing. Michal Novák, CSc.
projektový manažer Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 

 

ESON CZ s.r.o. / významný výrobce výsekových nástrojů

Spolupráce s firmou GEU Consulting, s.r.o., je na vysoké profesionální úrovni, jak z hlediska zpracování žádostí, ale také následně z hlediska servisu v průběhu schvalování a následné administrace, což je pro celkový úspěch velmi důležité.

Tato spolupráce nám umožnila se plně věnovat části technické a technologické v rámci realizace projektů a přesto velmi efektivně plnit veškeré administrativní parametry.

Ing. Tomáš Šesták
jednatel ESON CZ

 

Vavex 1990, s.r.o. / největší výrobce a prodejce tapet v ČR

S firmou GEU Consulting s.r.o. jsme zahájili spolupráci již velmi dávno, po zjištění, že čas který jsme museli věnovat přípravě žádostí o dotace, jejich administraci a dalším činnostem , se nám jednoduše nevyplatí. Nebylo toto pro nás jednoduše efektivní.

Komplexnost služeb, sledování změn a nových výzev, rychlost komunikace a vstřícnost ke klientům jsou hlavní devizy, pro které svého rozhodnutí nelitujeme. Zbavili jsme se starosti s vyřizováním dotací a máme vždy k dispozici aktuální informace o nových dotačních příležitostech. Navíc úspěšnost našich žádostí je téměř 100%.

Václav Velát
ředitel společnosti Vavex 1990, s.r.o.

 

AG Design výrobce fototapet 
Důvody, které nás vedly ke spolupráci se společností GEU Consulting, s.r.o., byly jednoznačně komplexnost služeb, vstřícnost ke klientům a rychlost komunikace . Zbavili jsme se starosti s vyřizováním dotací od Evropského fondu pro regionální rozvoj, máme vždy k dispozici aktuální informace o nových dotačních příležitostech a v neposlední řádě počítá se i příjemný přístup ze strany GEU Consulting, s.r.o.

Děkujeme

Vitali Danilov

 

Naše služby


Konzultace záměru

Máte projektový záměr? Chcete poradit, zda existuje vhodný program pro spolufinancování Vašeho projektu? Společnost GEU Consulting, s.r.o. s Vámi zkonzultuje projektový záměr nebo vize. Cílem je navrhnout či doporučit možnost finanční podpory a to zejména z Evropských a strukturálních fondů 2014-2020. Čtěte více… 


Příprava projektové žádosti

Připravujeme kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů. Konkrétně pak z Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK); Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV)… Čtěte více… 


Výběrové řízení

Dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a ostatních subjektů (např. soukromých společností), které přesáhnou určitý finanční objem nebo které realizují projekty financované z více jak 50% z veřejných zdrojů. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel… Čtěte více… 


Projektové řízení

Projektové řízení je aktivita, která zajištuje úspěšnou realizaci projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na tuto činnost je zpravidla v projektové žádosti vyčleněna kapitola rozpočtu, která přestavuje cca 20% z celkových nákladů projektu. Čtěte více… 


Podpora v době udržitelnosti

Po ukončení projektu je nutné zachovat předmět projektu po minimální dobu (zpravidla 3 nebo 5 let od poslední platby), která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. V této době je nutné monitorovat cíle projektu. K tomuto účelu slouží monitorovací zprávy v době udržitelnosti, kde jsou sledovány monitorovací ukazatele k naplnění a k výběru. Čtěte více…